________________________________________________________________________
Vzdelanie:
  • 2000 - 2006: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor: Socha, ateliér S.O.S. doc. Jána Hoffstädtera, akad. soch.
  • 2004: Študijný pobyt na Akadémii umení v Prahe, odbor: Socha, ateliér figurálneho modelovania prof. Jana Hendrycha
  • 1992 - 1996: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor: Kameňosochár

Ocenenia:
  • za rok 2017 bol navrhnutý za Združenie výtvarných umelcov stredného Slovenska na cenu Martina Benku
  • 2010: finalista súťaže Water COLOR SPORT AWARD, Olympijské Múzeum v Barcelone, ES
  • 2008: 1. miesto v súťaži k olympijským hrám /s názvom Šport a olympizmus/ získala plastika Skok k víťazstvu (kategória - trojrozmerné diela), Bratislava, SK
  • 2005: 2. miesto v súťaži k olympijským hrám /s názvom Šport a umenie/ získala socha Krasokorčuliari (kategória - trojrozmerné diela), Bratislava, SK
  • 1993: Detský výtvarný a literárny Trenčín - diplom /Tovariš umenia/
__________________________________________________________________________
Napísali o autorovi:

Sochárske diela Martina Navrátila sú na prvý pohľad dynamické, tvarovo strohé, úsporné v hmote, ale s poetickým účinkom. Odľahčené hmoty stúpajú, vinú sa okolo vertikály, majú prirodzené znaky organického rastu, ktorý je potvrdený opracovaním a patinovaním materiálu /drevo - plech - kov/. Nadobúdajú prirodzenú expresívnu silu - podobne sa zo zeme vynára klíčiaca rastlina, ktorá je spočiatku uzavretá do primárneho celistvého prvotvaru, až kým nadobudne druhovú charakteristiku a začne sa diferencovať /steblo  -  kvet  -  strom /, sochár im zároveň určuje aj miesto v priestore, nastavuje mieru účinku, precízne vymedzuje pomery častí ako na antickom stĺpe , ktorý je zavŕšený hlavicou /kalich, krídlo, hlava, otvor/. Detail  sa niekedy stáva pointou skulptúry, je funkčný a pritom jemný, harmonický. Zdrojom autorových inšpirácií je mytológia, antika, človek, kôň, príroda. Sochárske poučenia z moderného sochárstva /napríklad kubizmus, surrealizmus, konštruktivizmus.../ho vedú k vlastnému osobitnému výrazu, jeho chápanie jednoty sochy a priestoru, harmónie matérie a myšlienky mu otvárajú ďalšie umelecké ciele a cesty vedúce k ich napĺňaniu. Sochársku prácu sprevádzajú kresby, maľby, grafiky, ktoré potvrdzujú Navrátilov naturel redukovať vizuálnu predmetnosť na tvarovú skratku, umocniť ju farebným zveličením a štruktúrovanými plochami.  Racionálne a konštruktívne spracovanie motívu napovedá, že spĺňajú i  funkciu prípravy na riešenie sochárskych úloh a zámerov. 

Martin Navrátil /1978 v Bojniciach/ žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch. Štúdiá: v rokoch 1992-1996 -  Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, študijný odbor  kameňosochár. V rokoch 2000-2006 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo. V roku 2004 -  Akadémia umení v Prahe, študijný pobyt v odbore  figurálna socha. Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení: V roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award v Olympijskom múzeu v Barcelone, v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži zameranej na olympijské hry v Číne, diela boli vystavené v Olympijskom múzeu v Lausanne, v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. miestom v súťaži  na olympijské hry v Taliansku, súťažné práce boli vystavené v Zichyho paláci v Bratislave. Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch - sympóziách a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska (člen ASA). O svojej tvorbe Martin Navrátil hovorí:  „Výzor svojich diel, sôch alebo obrazov vytváram na hrane medzi realizmom a abstrakciou s expresívnym podtónom. Do obrazov sa snažím prostredníctvom  farby vnášať záblesky života, v sochách naplno využívať fantáziu a kreativitu posilnenú novými výrazovými prostriedkami a inováciami techník ich zhotovenia. Mojím zámerom je neupadnúť do výrazového stereotypu, monotónnosti, a teda k ľahkému zaškatuľkovaniu mojej tvorby. Snažím sa ju niečím oživovať, ozvláštňovať a experimentovať s rôznymi výtvarnými  maliarskymi alebo sochárskymi technikami“.
 
autor textu: Mgr. Miroslav Bartoš
© 2020, Mgr. art. Martin Navrátil
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one