.

.
________________________________________________________________________
Vzdelanie:
  • 2000 - 2006: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor: Socha, ateliér S.O.S. doc. Jána Hoffstädtera, akad. soch.
  • 2004: Študijný pobyt na Akadémii umení v Prahe, odbor: Socha, ateliér figurálneho modelovania prof. Jana Hendrycha
  • 1992 - 1996: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor: Kameňosochár

Ocenenia:
  • 2010: finalista súťaže Water COLOR SPORT AWARD, Olympijské Múzeum v Barcelone, ES
  • 2008: 1. miesto v súťaži k olympijským hrám /s názvom Šport a olympizmus/ získala plastika Skok k víťazstvu (kategória - trojrozmerné diela), Bratislava, SK
  • 2005: 2. miesto v súťaži k olympijským hrám /s názvom Šport a umenie/ získala socha Krasokorčuliari (kategória - trojrozmerné diela), Bratislava, SK
  • 1993: Detský výtvarný a literárny Trenčín - diplom /Tovariš umenia/
__________________________________________________________________________
Napísali o autorovi:

Sochárske diela Martina Navrátila sú na prvý pohľad dynamické, tvarovo strohé, úsporné v hmote, ale s poetickým účinkom. Odľahčené hmoty stúpajú, vinú sa okolo vertikály, majú prirodzené znaky organického rastu, ktorý je potvrdený opracovaním a patinovaním materiálu /drevo - plech - kov/. Nadobúdajú prirodzenú expresívnu silu - podobne sa zo zeme vynára klíčiaca rastlina, ktorá je spočiatku uzavretá do primárneho celistvého prvotvaru, až kým nadobudne druhovú charakteristiku a začne sa diferencovať /steblo  -  kvet  -  strom /, sochár im zároveň určuje aj miesto v priestore, nastavuje mieru účinku, precízne vymedzuje pomery častí ako na antickom stĺpe , ktorý je zavŕšený hlavicou /kalich, krídlo, hlava, otvor/. Detail  sa niekedy stáva pointou skulptúry, je funkčný a pritom jemný, harmonický. Zdrojom autorových inšpirácií je mytológia, antika, človek, kôň, príroda. Sochárske poučenia z moderného sochárstva /napríklad kubizmus, surrealizmus, konštruktivizmus.../ho vedú k vlastnému osobitnému výrazu, jeho chápanie jednoty sochy a priestoru, harmónie matérie a myšlienky mu otvárajú ďalšie umelecké ciele a cesty vedúce k ich napĺňaniu. Sochársku prácu sprevádzajú kresby, maľby, grafiky, ktoré potvrdzujú Navrátilov naturel redukovať vizuálnu predmetnosť na tvarovú skratku, umocniť ju farebným zveličením a štruktúrovanými plochami.  Racionálne a konštruktívne spracovanie motívu napovedá, že spĺňajú i  funkciu prípravy na riešenie sochárskych úloh a zámerov. 

Martin Navrátil /1978 v Bojniciach/ žije a tvorí v Nitrianskych Sučanoch. Štúdiá: v rokoch 1992-1996 -  Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave, študijný odbor  kameňosochár. V rokoch 2000-2006 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo. V roku 2004 -  Akadémia umení v Prahe, študijný pobyt v odbore  figurálna socha. Jeho práce so športovou tematikou získali viacero ocenení: V roku 2010 sa stal finalistom maliarskej súťaže Water Color Sport Award v Olympijskom múzeu v Barcelone, v roku 2008 bola jeho plastika Skok k víťazstvu ocenená 1. miestom v súťaži zameranej na olympijské hry v Číne, diela boli vystavené v Olympijskom múzeu v Lausanne, v roku 2005 bola jeho socha Krasokorčuliari ocenená 2. miestom v súťaži  na olympijské hry v Taliansku, súťažné práce boli vystavené v Zichyho paláci v Bratislave. Autor svoju tvorbu prezentuje na tvorivých pobytoch - sympóziách a výstavách. Jeho diela sú zastúpené v súkromných zbierkach a v mnohých galériách na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2007 je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska (člen ASA). O svojej tvorbe Martin Navrátil hovorí:  „Výzor svojich diel, sôch alebo obrazov vytváram na hrane medzi realizmom a abstrakciou s expresívnym podtónom. Do obrazov sa snažím prostredníctvom  farby vnášať záblesky života, v sochách naplno využívať fantáziu a kreativitu posilnenú novými výrazovými prostriedkami a inováciami techník ich zhotovenia. Mojím zámerom je neupadnúť do výrazového stereotypu, monotónnosti, a teda k ľahkému zaškatuľkovaniu mojej tvorby. Snažím sa ju niečím oživovať, ozvláštňovať a experimentovať s rôznymi výtvarnými  maliarskymi alebo sochárskymi technikami“.
 
autor textu: Mgr. Miroslav Bartoš
Anjel strážny

Anjel strážny

Urnový háj, Nitrianske Sučany
Anjel strážny

Anjel strážny

Urnový háj, Nitrianske Sučany
Anjel strážny

Anjel strážny

Urnový háj, Nitrianske Sučany
Anjel strážny

Anjel strážny

Odhalovanie
Anjel strážny

Anjel strážny

_DSC9587_w.jpg
Slávnostné vysvätenie urnového hája v Nitrianskych Sučanoch, urobeného podľa môjho návrhu, spojené s odhalením mojej sochy Anjela strážneho.

- materiál sochy: zváraný plech, žiarovo zinkovaný, patinovaný
- rozmery sochy: cca 245x120x120 cm
- rok výroby: 2018

Sr. MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS

Bolo mi cťou vytvoriť bustu misijnej sestry a lekárky Veroniky Theresii Ráckovej, ktorá pred dvoma rokmi tragicky zahynula v Južnom Sudáne.
Dňa 19.5.2018 sa pri príležitosťi druhého výročia jej tragickej smrti konala spomienková omša a odhalenie busty v Bánove.
 

- materiál busty a podstavca: bronz, travertín
- rozmery cca 160x40x40 cm
- rok vytvorenia: 2018

DSC_7120_web.jpg
DSC_7114_web.jpg
_DSC8597_web.jpg
_DSC8611_web.jpg
DSC_7130_w.jpg
_DSC8579_web.jpg
_DSC8636_web.jpg
_DSC8590_web.jpg
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
© 2018, Mgr. art. Martin Navrátil
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one